Totally - U - Integrale Lichaamsmassage

Visie Integrale lichaamsmassage
 
Tijdens een behandeling bij Totally-U zullen Oosterse en Westerse technieken door elkaar worden gebruikt en zal het lichaam volgens het holistische principe (als één geheel) worden behandeld. Klachten worden vanuit verschillende invalshoeken benaderd. 
 
Alle onderdelen van het lichaam staan met elkaar in verbinding;  fysieke klachten hebben vaak een psychische oorzaak en andersom. Dit kan in de praktijk betekenen dat er niet alleen behandeld wordt op plaatsen waar de klachten zich bevinden. 
 
Klassieke massages (Westerse oorsprong)zijn vooral gericht op de spieren en hebben een ontspannende werking, waardoor klachten op fysiek, mentaal en emotioneel gebied kunnen verminderen. Totally -U combineert de Westerse visie met de Oosterse door middel van Energetische massages. Veel van de massagevaardigheden die hierbij aan bod komen vinden hun oorsprong in traditionele Oosterse geneeswijzen; o.a. drukpuntmassage (Shiatsu) waarbij meridiaanpunten worden gestimuleerd om de levensenergie vrij te maken.  
 
Een massage kan vele reacties oproepen, zowel lichamelijk als emotioneel. Een aanraking kan blokkades omver werpen waardoor zowel het bloed als de energie weer kan doorstromen. Vaak is er direct een verlichting van de klacht voelbaar maar soms kan een klacht eerst verslechteren voordat deze verbetert. Dit alles is geheel normaal en kan bij iedere cliënt weer anders zijn.
 
 
Praktische info
 
 • Voorafgaand aan de eerste behandeling zal er een kort intake-gesprek plaatsvinden waarbij diverse gegevens worden ingevuld op een cliënt formulier. Ook uw privacy verklaring wordt hier getekend. Aan de hand hiervan zal een behandelplan worden gemaakt.
 • Neem bij de eerste afspraak u identiteitsbewijs en verzekeringspas mee.
 • Iedere volgende behandeling start en eindigt met een kort gesprek. Alles wordt in een eigen dossier bijgewerkt. Deze wordt 20 jaar bewaard en is beveiligd opgeborgen.
 • Een behandeling is inclusief voor- en nagesprek. Dit zit in de massagetijd inbegrepen.
 • Behandelingen kunnen  vergoed worden. Zie hiervoor bij de pagina "Tarieven & Vergoeding"
 • Alles draait bij uw bezoek om U en uw totaal ervaring. Daarom is vertrouwen, integriteit en respect een van de basisvoorwaarden binnen mijn praktijk. Alle besproken informatie blijft dus vertrouwelijk.
 • Gelieve voor de afspraak te wassen/douchen zodat u schoon op de massage tafel verschijnt.
 • Behandelingen worden op het lichaam gegeven (meestal met olie). Onderbroek/slip blijft aan.
 • U hoeft zelf niets mee te brengen, Totally-U zorgt voor de handdoeken.
 • Na afloop van de behandeling rust u even alleen uit op de behandelkamer, waarna u een glas water zal worden aangeboden. Veel drinken is van belang voor het afvoeren van de afvalstoffen die vrij komen!
 • Behandelingen kunnen via bankstorting worden afgerekend. U krijgt de factuur per e-mail.
 
Contra indicaties:
 • bij koorts is een massage niet mogelijk aangezien het lichaam dan zelf al hard aan het werk is om te genezen. 
 • kanker is voor mij geen contra indicatie. Behoefte aan aanraking is juist dan groot en in overleg met u kan ik bekijken wat mogelijk is zonder het genezingsproces te verstoren.
 • Bij verdere twijfel wil ik u vragen contact op te nemen met mij voor een persoonlijk advies. 

Afspraak maken
 
Voor het maken van een afspraak kunt u een mail sturen via het contactformulier of bellen op nummer 06- 478 34 772. De praktijk is open op maandagen en vrijdagen.
 
Annuleren
 
Mocht u om een bepaalde reden niet kunnen op een geplande afspraak, kunt u deze tot uiterlijk twee dagen voor de afspraak kosteloos verzetten. Ik wil u vragen dit zo spoedig mogelijk te doen zodat ik eventueel een andere cliënt kan inplannen. Annulering de dag voor de afspraak wordt 50% in rekening gebracht. Een annulering op de dag zelf wordt volledig in rekening gebracht. Deze is dan niet declarabel voor uw verzekering omdat geen zorg is verleend.
 
Locatie en info:
 
Totally-U
Burgemeester Damsstraat 41
5037 NP Tilburg
KvK: 17243662
BTW-nummer: NL001778348B38

 
 


 
 


Uw Privacy

Cookies: deze website maakt geen gebruik van Cookies. Zodra hier een wijziging in optreedt informeer ik u hierover. 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

* zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens,
* er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

* Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
* Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
* Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie/intercollegiale toetsing.
* Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:
* Uw naam, adres en woonplaats;
* Uw geboortedatum;
* De datum van de behandeling;
* Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'behandeling natuurgeneeskunde' of 'reflexzonetherapie'.
* De kosten van het consult. 

 
Algemene voorwaarden MapQuest Kaarten/routebeschrijvingen dienen alleen ter informatie. Alle risico is voor de gebruiker. MapQuest, Vistaprint en hun leveranciers zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, kwaliteit van de wegen, snelheid of gebruikersvriendelijkheid.